CHP’den KOBİ’ler için 13 maddelik öneri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sorunları ve çözüm önerilerini açıkladı.

Parti olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyenKılıçdaroğlu, KOBİ’lerle ilgili CHP grup başkanvekillerinin koordinasyonunda milletvekillerinin, 81 ile giderek beş klasörden oluşan bir rapor hazırladıklarını anlattı.

Meslek kuruluşlarıyla, yöneticiler ve doğrudan üreticilerle görüşmeler yapıldığını dile getirenKılıçdaroğlu, görüşmeler sonucunda hazırlanarak, ekimde kendisine ulaşan raporların tamamını okuduğunu kaydetti. 

Milletvekillerine, hazırladıkları rapor için teşekkür edenKılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu raporlar, belli akademisyenlerin ele alıp bir Türkiye değerlendirmesi raporu hazırlamaları için çok önemli materyaller içeriyor. Hakkari’den Tekirdağ’a, Yozgat’tan Çankırı’ya, Rize’den Zonguldak’a kadar bütün illerimize ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırlandı. Bana göre biz bir tarihi sorumluluğu da yerine getirdik. Bu raporlarda benim karşılaştığım ve üzüldüğüm bir olay var: Bizim bugüne kadar yaptığımız, önerdiğimiz çözümlerin çok az kısmının, KOBİ yöneticilerimiz tarafından duyulduğunu gördük. Bir eksiğimiz burada. Duymayan insanı suçlayamayız. Biz demek ki duyurmadık. O nedenle bizim bu raporları alıp değerlendirdikten sonra tekrar oralara gidip, o yöneticilerle konuşup çözümlerimizi aktarmak durumundayız.

KOBİ’lerin ortak talepleri var. KOBİ’ler, ‘Ekonomide istikrar, güven istiyoruz, her şeyden önce yatırım yapmak istiyoruz ama önümüzü göremiyoruz, önümüzü göremediğimiz için de karar alamıyoruz, umutsuzuz, yatırım yapamıyoruz, bırakın bir gün sonrayı, bir saat sonra ne olacağını bilmiyoruz’ diyor. Tek adam rejimiyle beraber aslında Türkiye, bir devlet krizi, bir yönetim krizi yaşıyor. Sorun Kovid-19 ile ilgili değil; bir yönetim sorunu. Bütün dünyada var Kovid-19 ama bizim kadar perişan olan başka bir ülke yok.” 

KOBİ’lerin sorunları için çözüm önerileri

Kılıçdaroğlu, “ekonomik buhrandan çıkış ve KOBİ’ler için çözüm yolları” başlığı altında, kısa vadede yapılması gerekenleri 13 maddede sıraladı.

Nisanda ertelenen vergiler ve banka kredileri için vadelendirme imkanı getirilmesini isteyenKılıçdaroğlu, KDV sisteminin baştan revize edilerek, girdi-çıktı farklarının ortadan kaldırılmasını, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacaklarının süratle ödenmesini önerdi.

CHP Genel BaşkanıKılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“KOBİ’lerin kredi piyasalarında değişen koşullara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. KOBİ’ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlanmalıdır. Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek amacıyla teşvik kredisi denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Asgari ücrette vergi kaldırılmalıdır. 

Kamu ihale sistemi, KOBİ’lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir. Bütün Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ‘Teknoloji Liseleri’ kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip iş gücü yetiştirilmelidir. KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, işsizlik üreten Doğu-Güneydoğu’da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir. OSB’lerdeki KOBİ’ler için enerji özel olarak fiyatlandırılmalı, üretimde verim ve rekabet gücü artırılmalıdır. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir. Ekonomik kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu düzenli ödemiş olan KOBİ’lere, belirlenecek koşulları taşımaları kaydıyla, vergi indirimi teşviki verilmeli, vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ’ler zor zamanda ödüllendirilmelidir. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle ‘kara listede’ yer alan KOBİ’ler bir defaya mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır.”

Madde madde KOBİ sorunları ve çözüm önerileri:

Kısa vadede yapılması gerekenler

1. Nisan’da ertelenen vergiler ve banka kredileri için, vadelendirme imkânı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödenmelidir.

2. KOBİ’lerin kredi piyasalarında değişen koşullara karşı direncini artırmak ve ekonomik büyümeye katkılarını güçlendirmek için, yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. KOBİ’ler için banka ve sigorta muameleleri vergisi sıfırlanmalıdır.

3. Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek amacıyla teşvik kredisi denetim mekanizması oluşturulmalıdır.

4. Asgari ücrette vergi kaldırılmalıdır.

5. Kamu İhale Sistemi KOBİ’lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. (AB ülkelerinde kamu alımlarının KOBİ’lerden yapılması AB direktifleri doğrultusunda teşvik edilmektedir. AB genelinde alımların ortalama %56’sı KOBİ’lerden yapılmaktadır. Yunanistan’da bu oran %84’tür. Türkiye’de bu konuda bir rakam yoktur.)

6. Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir.

7. Bütün Organize Sanayi Bölgelerinde “Teknoloji Liseleri” kurulmalıdır. İnovasyon ve dijitalleşme desteklenmelidir. Dijitalleşme için gerekli beceriye sahip işgücü yetiştirilmelidir.
8. KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir.

9. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmeli, işsizlik üreten Doğu – Güneydoğu’da yeni cazibe merkezleri yaratılarak yatırım ve istihdam teşvik edilmelidir.

10. Organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’ler için enerji özel olarak fiyatlandırılmalı, üretimde verim ve rekabet gücü artırılmalıdır.

11. Bilişim altyapısında bölgesel farklar giderilmelidir.

12. Ekonomik kriz öncesi vergi ve sigorta borcunu düzenli ödemiş olan KOBİ’lere, belirlenecek koşulları taşımaları kaydıyla, vergi indirimi teşviki verilmeli, vergi sorumluluğunu yerine getirmiş KOBİ’ler zor zamanda ödüllendirilmelidir.

13. Ödenmeyen banka borçları, çekler ve protesto edilmiş senetler nedeniyle “kara listede” yer alan KOBİ’ler bir defaya mahsus kara listeden çıkartılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır.

Güven ve istikrar için yapılması gerekenler

1. Öngörülebilirlik ve güven sağlamak için önce devletin vatandaşa hizmet eder hale getirilmesi gerekir. Yani Türkiye’de yaşayan herkes, rahatlıkla “Bu ülkede benim can ve mal güvenliğim hukukun teminatı altındadır” diyebilmelidir. Dolayısıyla Türkiye’yi açmaza sokan mevcut yapı değişmeli, devlet sıcak siyasetin, yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır.

2. Devleti yönetenler, devletin kurumlarına ve işleyişlerine saygı göstermeli, bağımsız kurullar (SPK, BDDK, Kamu İhale Kurumu, Merkez Bankası gibi) liyakatli atamalarla güçlendirilmelidir. Bu kurumlar, bir kişinin iradesine – vesayetine terk edilmemelidir.

3. Bir anayasal kurum olan “Ekonomik ve Sosyal Konsey”e işlev kazandırılmalı ve belli aralıklarla Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalıdır.

4. Devlet yönetiminde liyakat sistemi süratle tesis edilmelidir.

5. Devlet yönetiminde savurganlık ve israf önlenmelidir.

6. Devlet yönetiminde şeffaflık sağlanmalıdır. Özellikle mali yönetimde şeffaflık vergi mükelleflerine karşı devletin temel sorumluluğudur. Bu bağlamda “Ulusal Vergi Konseyi” kurulmalı ve Konseyin raporları her yıl Resmi Gazete’de yayınlanmalıdır.

7. Siyaset kirlilikten arınmalı, “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılmalıdır.

8. Devlet yol gösterici olmalı, güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulmalıdır.

9. Türkiye süratle “ihvancı” dış politikadan vazgeçmeli, dış politika; bir kişinin, bir ailenin ya da bir partinin çıkarları ya da beklentileri üzerine değil, Türkiye’nin çıkarları üzerine inşa edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir