İnanç Zafiyeti İbadet Noksanlığı Getirir…

Ülkemizde görülen en büyük dini eksiklik insanların inanç zafiyetinden doğan ibadet eksikliğidir.(Örneğin beş vakit namaz).Bu genellikle batılılaşma isteğinin getirdiği bir zafiyettir.Ülkemizde iş hayatı ve buna bağlı olarak yaşam tarzı ibadet eksikliğini doğurmaktadır.Bu da insanların zamanla ibadetten uzaklaşmasına sebep olmaktadır.
İnsanların bir çoğu ibadetin ciddiyetini kavrayamamaktadır.

Sanki ibadet etmek gereksizmiş gibi düşünülür.İbadetlerini gençlikte önemsemeyip hayatlarının son evresine bırakmayı düşünürler.Fakat bu son derece yanlış bir düşüncedir.Sanki kendilerine biçilen ömrün süresini biliyormuş gibi…
Neyse ki insanlar bilinçlenmeye başlamıştır.Bunda son dönem hükümetimizin gayretli çalışmaları öne çıkmaktadır.Örneğin okullarda dini eğitimi yüzeysellikten kurtarıp özüne ve gerçeğine inme çabaları görülmektedir.Bu da ülkemizdeki insanlarımızın ileride daha bilinçli,dinini anlayan bir nesil olarak yetişmesine sebep olacaktır.Tabi sistem herhangi bir sekteye uğramazsa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir