İstihdam paketinde 3 madde için kritik süreç

Canan SAKARYA

ANKARA – TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını zora soktuğu için istihdam paketinden çıkarılmasını istediği esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeler için TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay bugün Mecliste AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. 

Genel Kurul’da öğleden sonra görüşmelerine devam edilecek istihdam paketinde tartışmalı 3 maddenin çıkarılıp çıkarılmayacağı bugün netlik kazanacak.  

Gerek kamuya olan borçların yapılandırılması gerekse istihdam boyutuyla geniş kesimleri ilgilendiren 51 maddelik İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin sigorta prim borçlarından, vergi borçlarına, idari para cezalarından, öğrenci kredi borçlarına kadar pek çok kamu alacağının yapılandırılmasını da içeren ilk 20 maddesi geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in hak kaybına neden olacağı için geri çekilmesini istediği esnek çalışmaya içeren maddelere gelindiğinde ise Meclisin çalışma kararı olmasına rağmen bu tartışmalı maddelerin yeniden değerlendirilmesi için teklifin görüşmeleri bu haftaya bırakıldı. Meclis Genel Kurulunda teklifin görüşmelerine bugün esnek çalışmaya ilişkin 21. maddenin görüşmelerinden devam edilecek.  Genel Kurul toplanmadan önce Mecliste TÜRK-İŞ  Başkanı Ergun Atalay bir kez daha teklife ilişkin çekincelerini AK Parti Grubuna aktararak söz konusu maddelerin geri çekilmesini isteyecek. Konfederasyonların talepleri dikkate alınırsa söz konusu üç madde önergelerle tekliften çıkarılacak.

Hangi maddelerin çıkarılması isteniyor?

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in tekliften geri çekilmesini istediği maddelere göre, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar kısmi süreli sözleşmeyle çalıştırılabilecekler. Bunların ücretleri, gelir vergisinden istisna tutulacak. Gelir vergisi istisnası uygulanabilmesi için işverenin, kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam etmesi ve bu çalışanın en az altı ay süreyle çalışması gerekiyor. Kısmi zamanlı çalışmaya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin emeklilik primleri ödenmeyecek.

Diğer bir maddeye göre; 25 yaşını doldurmamış veya 50 yaş üzerinde 2 yıla kadar belirli süreli sözleşme yapılabilecek. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, işveren ihbar ve kıdem tazminatı ödemeyecek. Sözleşme kendiliğinden sona erdiğinden işçi işe iade davası açamayacak.

Tekliften çıkarılması istenen diğer düzenleme ise 25 yaşından küçükler ayda 10 günden az çalıştırılması halinde , işveren bunların çalıştırıldıkları süreler için günlük asgari ücretin yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi, yüzde 12.5’i oranında da genel sağlık sigortası primi ödeyecek. Sigortalılık primi ödemesinde ise kayıp yaşanacak.

Konfederasyonlar ne diyor?

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada teklifle, belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletildiği ve yaygınlaştırıldığını, belirli süreli sözleşme ile çalışan işçilerin, kıdem ve ihbar tazminatı ile işe iade gibi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamadığını bildirdiler. Yaşa bağlı olarak getirilecek düzenlemenin çalışanlar arasında ayrıma yol açacağını, çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacağını kaydettiler. 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik düzenlemenin 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğünü ortadan kaldırdığını belirterek, “Kanun teklifiyle kısmi çalışmanın yaygınlaştırması amaçlanmakta. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için sakıncalı bir düzenleme” açıklamasını yaptılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir