Müslüman Kardeşler’e Yönelik Eleştiriler ve Cevaplar – Ahmet Varol

musluman-kardeslere-yonelik-elestiriler-ve-cevaplar-ahmet-varolAhmet Varol’un kaleme aldığı “Müslüman Kardeşler’e Yönelik Eleştiriler ve Cevaplar” isimli eseri Nida Yayınları tarafından okurların beğenisine sunuldu.  Müslüman Kardeşler Teşkilatı kurulduğu günden bu yana Müslümanların ilgi odağı olmuştur. Bunun yanında Müslüman Kardeşler’le ilgili olumlu-olumsuz düşüncelerde gündeme gelmiştir. Kitaplar doğru bilgiye ulaşmak için birer köprüdürler. Müslüman Kardeşler’le ilgili zihnimizde ki soruların cevaplarını bu eserde bulmanız mümkündür.

Eleştirinin gerekçeleri ve sebepleri

İslâmî oluşumlara bakış

Yeniden ümmetleşme sürecinde Müslüman Kardeşler

Arap intifadası sürecinde Müslüman Kardeşler’in hedefe yerleştirilmesi

Müslüman Kardeşler’in tasavvuf hakkındaki tutumuna yöneltilen eleştiriler ve cevapları

Kabir ziyareti, kabirler hakkındaki bidatlere karşı takınılması gereken tutum, Allah’tan başkasına adak ve yemin, türbelerde kandiller yakılması, tevessül, istigase gibi itikadî konularda yöneltilen eleştirilerde iddia edilenlerin gerçeklik payı ve Müslüman Kardeşler’in bütün bu konularda sergilediği tutum nedir?

Akaid eğitimine yeterince önem verilmediği iddiası doğru mudur?

İmam el-Benna’nın fıkhi ihtilaflara yaklaşımı nasıldı?

Kitleleri kendine çekme çabaları,

Siyasi faaliyetler,

Anayasal düzen,

Uygulamadaki yasalar ve yasama yetkisi,

Demokrasi ve parlamentolara girme,

Yönetime talip olma ve iştirak etme,

Yarar – zarar dengelemesi ve masalih – mefasid fıkhı,

Milliyetçilik ve ulusçuluk konusunda İmam el-Benna’nın tutumu,

Gizli çalışma,

Hayırda işbirliği,

Dava önderine bey’at

Ve benzeri siyasi konularda Müslüman Kardeşler’e yöneltilen eleştiriler ve verilen cevaplar

Arap dünyasındaki değişim sürecinde Müslüman Kardeşler’in fonksiyonu hakkında tartışılan konular ve cemaatin önünü kesme çabaları…

Müslüman Kardeşler ve muhtelif eleştiriler

Özelikle Arap dünyasında son dönemde meydana gelen ayaklanmalar ve siyasi değişim süreciyle birlikte daha çok öne çıkan Müslüman Kardeşler’e muhtelif eleştiriler de yöneltilmiş durumda. Bu eleştirilerin bazıları dar bir çerçevede kalmış ve sadece eleştiride bulunan kesimlerin kendi tercihleriyle ilgili olsa da bazıları da geniş çerçevede gündeme gelen ve konuşulan konular. Doğal olarak cemaatin ileri gelenleri de eleştirilere cevap vermeye ve eleştirildikleri konularda seçimlerini neye dayandırdıklarını izah etmeye çalışmışlar. Müslüman dünyasındaki gelişmeler hakkındaki bilgilendirme çalışmalarıyla, makaleleriyle ve konferanslarıyla tanınan Ahmet Varol da özellikle öne çıkan ve farklı kesimler tarafından tartışma konusu yapılan bazı önemli eleştirilere cemaatin verdiği cevaplar hakkında, dayandıkları gerekçeleri de naklederek okuyucularını bilgilendirmeye çalışmış.

Müslüman Kardeşlere yapılan eleştirilere cevaplar

Müslüman Kardeşler’e Yönelik Eleştiriler ve Cevaplar kitabı üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde eleştirinin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra hilafetin ortadan kaldırılmasının ardından yeniden İslâm’ın hayata bütün yönleriyle hâkim kılınması için faaliyette bulunma amacıyla ortaya çıkan oluşumlar hakkında özet bilgiler verilmiş ve bu nitelikteki oluşumların en geniş alana yayılmış olanı durumundaki Müslüman Kardeşler’in eleştirilere hedef olmasının sebepleri üzerinde kısaca durulmuş.

İkinci bölümde, cemaatin ileri gelenlerinden ve aynı zamanda saygın İslâm âlimlerinden olan Prof. Dr. Tevfik el-Va’i’nin bu cemaate yönelik eleştirilere cevap amacıyla yazdığı “el-İhvanu’l-Muslimun: Kubra’l-Harekâti’l-İslâmiyye, Şubuhat ve Rudud (Müslüman Oluşumların En Büyüğü Müslüman Kardeşler: Eleştiriler ve Cevaplar)” adlı kitaptan yararlanılarak özellikle İslâmî kesimde tartışma konusu olan bazı eleştirilere ve cevaplarına yer verilmiş.

Sonuç

Müslüman Kardeşler’in güncel çalışmalarına yöneltilen eleştiriler ve özellikle son değişim sürecinde önünün kesilmesi amacıyla oynanan oyunlar hakkında Ahmet Varol’un yazdığı makalelerle araştırma dosyalarından oluşuyor. Bu eseri hem okuyalım hem de okutalım! Böyle bir çalışmayı biz kardeşlerinin istifadesine sunduğu için, Ahmet Varol Hocamıza teşekkürü bir borç bilirim.

Eser hakkında detaylı bilgi için: (0212) 5279386 – bilgi@nidayayincilik.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir