Suretperestlik

23 Eylül 2015 Muhammed Numan özel 0

Tenbih: Lafızperestlik nasıl bir hastalıktır. . öyle de; suretperestlik ve üslûbperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik şimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık […]