Vazifemiz Hizmettir!

15 Ekim 2015 Muhammed Numan özel 0

Vazifemiz Hizmettir!               Risale-İ Nur Şakirdleri, Hizmet-i Nuriyeyi Velayet Makamına Tercih Eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; vazife-i İlahiye […]

Suretperestlik

23 Eylül 2015 Muhammed Numan özel 0

Tenbih: Lafızperestlik nasıl bir hastalıktır. . öyle de; suretperestlik ve üslûbperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik şimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık […]

Görsel Yok

Sedd-i Taassub

07 Nisan 2015 Muhammed Numan özel 0

Sedd-i Taassub   “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.[1]” Bu söz zamanın icrat sayfalarından ibaret olan tarihin sayfalarında kendisi izhar edip açığa […]