Ümmet Nereye Savruluyor

20 Şubat 2014 Adalet Terazisi 0

Müslümanlar, bir vücudun azaları gibidirler. Yani tek vücutturlar. Tek ümmettirler. Ümmetin mensupları aynı zamanda kardeştirler.  Bizi kardeş yapan biz değiliz,  bizzat Yüce Rabbimiz Allah (c.c.)’dir. […]