Müslümanlar, Birbirlerini Kafir İlan Etme Yarışında

muslumanlar-birbirlerini-kafir-ilan-etme-yarisindaİslam dünyası acılar içinde yanmakta. Müslümanlar, İslam düşmanlarının maskarası haline gelmiş. İslam coğrafyasındaki, bütün Ülkeler Batının tekelinde. Batı, istediği gibi Müslümanlara yön vermekte ve gündem belirlemekte. Müslümanlar, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bıraktığı iki mirasa, yani Kur’an ve Sünnete uygun düşünmeyi ve yaşamayı başaramadılar. Başarmak gibi bir niyetleri de yok gibi görünüyor. Çünkü bu iki kulp, başarının ve akabinde devlet olmanın adresidir!

Oysaki İslam dünyası yeni fetihlere muhtaç! Müslümanlar yeni tarihlere yazması gerekiyor. Müslümanlar Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi tekrar, dirilmeleri ve güçlü devletler oluşturmaları gerekiyor! Müslümanlar, tek yürek, tek bilek, tek ümmet olmaları gerekiyor!

Ama maalesef, şuanda bu çok zor görünmekte. Çünkü Müslümanlar tek ümmet olmak yerine, paramparça olmuş vaziyette. Her cemaat, her grup, her camia ve her lider kendini Din’de otorite görmektedir. Her cemaatin manifestosu, sanki Dinin olmazsa olmazı olmuş durumda. Cemaat liderleri, takipçilerinin zihin dünyasını küçültmekte. Onlara tek bir pencereden bakmayı öğretmekte. Her cemaat,  İslam budur demekte, geride kalanları ise İslam dışı olarak nitelemekte! Ve öyle inanmakta… Dolaysıyla bu düşünceden sonra çıkan sonuç tekfir mantığı olmakta!

Müslümanlar bu kadar perişan haldeyken, İslam ümmeti ayağa kalkıp izzetli bir direniş, uyanış göstermesi gerekirken, maalesef, Müslümanlar adeta birbirilerini kâfir ilan etme yarışındalar.
Cemaat mensuplarının farklı cemaatlerde ki Müslüman kardeşlerine tahammüllü yok.
Cemaatler arası, Müslümanlar arası diyalog yok…

Müslümanlar birbirini anlamak, yerine dışlamayı, yok saymayı daha çok sever hale gelmişlerdir. Başkalarının Müslümanlarla uğramasına gerek yok, zaten Müslümanlar birbirleriyle yeterince uğraşmakta. Müslümanlar birbiriyle uğraştıkları müddetçe, asla İslam dünyasında zülüm son bulmayacaktır!…

Ve son söz:

‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve birbirinizden kopmayın. Ve Allah’ın size verdiği nimetleri hatırlayın: Siz birbirinize düşman iken kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da O’nun lütfu ile kardeş oldunuz; ve ateşli bir uçurumun kenarında (iken) sizi ondan (nasıl) korudu. Bu şekilde Allah mesajlarını size açıklar ki hidayet bulasınız.’ (Âl-i İmrân, 3/103)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir